Zverejňovanie

 

  • FAKTÚRY

Faktúry 2020/07

Faktúry 2020/06

Faktúry 2020/05

Faktúry 2020/04

Faktúry 2020/03

Faktúry 2020/02

Faktúry 2020/01

Faktúry 2019/12

Faktúry 2019/11

Faktúry 2019/10

Faktúry 2019/09                               

Faktúry 2019/08                               

Faktúry 2019/07

Faktúry 2019/06

Faktúry 2019/05

Faktúry 2019/04

Faktúry 2019/03

Faktúry 2019/02           Faktúry 2018

Faktúry 2019/01           Faktúry 2017

 

  • ZMLUVY

16.07.2020 Zmluva MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

29.06.2020 Zmluva TENDERnet s.r.o.

29.05.2020 Dodatok ZoD ViaStav BB s.r.o.

11.02.2020 Návrh poistnej zmluvy Komunálna poisťovňa

19.12.2019 Dodatok ZoD ViaStav BB s.r.o.

02.12.2019 http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zverejnovanie/zmluva-o-dielo-seman.pdf

11.11.2019 Zmluva o dielo ViaStav BB s.r.o.

11.11.2019 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

07.10.2019 Ukončenie spolupráce JUDr. Spišiak

01.10.2019 Zmluva o poskytovaní právnych služieb

24.09.2019 Zmluva o zriadení združenia obcí

13.08.2019 Prima banka - Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál

13.08.2019 Prima banka - Zmluva o úvere - Municipálny úver - Univerzál

27.07.2019 Prima banka - Zmluva o bežnom účte

16.04.2019 osobnyudaj.sk

 

 

 

V zmysle zákona č. 546/2010 Zb., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (z 9. decembra 2010)