Povinne zverejňované dokumenty

  • FAKTÚRY

Faktúry 2019/08

Faktúry 2019/07

Faktúry 2019/06

Faktúry 2019/05

Faktúry 2019/04

Faktúry 2019/03

Faktúry 2019/02

Faktúry 2019/01

 

  • ZMLUVY

01.10.2019 Zmluva o poskytovaní právnych služieb

24.09.2019 Zmluva o zriadení združenia obcí

13.08.2019 Prima banka - Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál

13.08.2019 Prima banka - Zmluva o úvere - Municipálny úver - Univerzál

27.07.2019 Prima banka - Zmluva o bežnom účte

16.04.2019 osobnyudaj.sk

 

 

 

V zmysle zákona č. 546/2010 Zb., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (z 9. decembra 2010)