Zverejňovanie

 

  • FAKTÚRY

Faktúry 2020/11

Faktúry 2020/10

Faktúry 2020/09

Faktúry 2020/08

Faktúry 2020/07

Faktúry 2020/06

Faktúry 2020/05

Faktúry 2020/04

Faktúry 2020/03

Faktúry 2020/02

Faktúry 2020/01

Faktúry 2019/12

Faktúry 2019/11

Faktúry 2019/10

Faktúry 2019/09                               

Faktúry 2019/08                               

Faktúry 2019/07

Faktúry 2019/06

Faktúry 2019/05

Faktúry 2019/04

Faktúry 2019/03

Faktúry 2019/02           Faktúry 2018

Faktúry 2019/01           Faktúry 2017

 

  • ZMLUVY

17.03.2021 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

16.03.2021 Dodatok k Zmluve Štatistický úrad SR

11.03.2021 Darovacia zmluva

26.02.2021 Zmluva o poskytovaní technickej služby

25.01.2021 Prima banka - Zmluva DHZO

27.11.2020 Zmluva Štatistický úrad SR

13.11.2020 Zmluva MF SR

23.07.2020 Zmluva EKOTEC, spol. s r.o.

16.07.2020 Zmluva MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

29.06.2020 Zmluva TENDERnet s.r.o.

29.05.2020 Dodatok ZoD ViaStav BB s.r.o.

11.02.2020 Návrh poistnej zmluvy Komunálna poisťovňa

19.12.2019 Dodatok ZoD ViaStav BB s.r.o.

02.12.2019 http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zverejnovanie/zmluva-o-dielo-seman.pdf

11.11.2019 Zmluva o dielo ViaStav BB s.r.o.

11.11.2019 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

07.10.2019 Ukončenie spolupráce JUDr. Spišiak

01.10.2019 Zmluva o poskytovaní právnych služieb

24.09.2019 Zmluva o zriadení združenia obcí

13.08.2019 Prima banka - Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál

13.08.2019 Prima banka - Zmluva o úvere - Municipálny úver - Univerzál

27.07.2019 Prima banka - Zmluva o bežnom účte

16.04.2019 osobnyudaj.sk

 

 

 

V zmysle zákona č. 546/2010 Zb., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (z 9. decembra 2010)