Zastupiteľstvo, uznesenia a správa z hospodárenia

UZNESENIA Z OZ 26.05.2015-  uznesenia-26.05.2015

UZNESENIA A ZÁPISNICA Z OZ 31.03.2015- http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/uznesenia-oz-31.03.2015.pdf, http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/zapisnica-z-oz-31.03.2015.pdf

UZNESENIA A ZÁPISNICA Z OZ 17.12.2014- http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/uznesenia-oz-17.12.2014.pdf, http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/zapisnice-z-oz-17.12.2015.pdf

UZNESENIA A ZÁPISNICA Z OZ 04.12.2014- http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/uznesenia-oz-04.12.2014.pdf, http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/zapisnica-z-oz-04.12.2014.pdf

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE DOLNÝ HARMANEC ZVOLENÍ VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2014- 2018

  • Argalášová Mária
  • Hrčka Miroslav
  • Jánošík Jaroslav
  • Kormanová Jana
  • Kubuš Ján