Zastupiteľstvo, uznesenia a správa z hospodárenia

Zápisnica OZ 13.06.2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/zapisnica-13062019.pdf

Uznesenie OZ 13.06.2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/uznesenie-13062019.pdf

Návrh záverečného účtu: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/navrh-zavereneho-utu.pdf

Zápisnica OZ 31.01.2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/zapisnica-oz-31.01.2019.pdf

Uznesenie OZ 31.01.2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/uznesenie-oz-31.01.2019.pdf

Rozpočet na rok 2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/rozpoet-na-r.-2

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE DOLNÝ HARMANEC ZVOLENÍ VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2018 - 2022

 

  • Gregor Matej
  • Gregor Pavol
  • Kormanová Jana
  • Kubuš Ján  
  • Martišková Elena