Zastupiteľstvo, uznesenia a správa hospodárenia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.08.2020

   Pozvánka  

    Zápisnica

    Uznesenia

Rozpočtové opatrenia č. 1/2020

Správa nezávislého auditora za rok 2019

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.07.2020

   Pozvánka 

   Zápisnica

   Uznesenia

Záverečný účet obce 2019

Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce 2019

Správa z kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/sprava-z-kontrolnej-innosti-hlavneho-kontrolora.pdf

Zápisnica OZ 07.05.2020: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/zapisnica-oz-07.05.2020.pdf

Uznesenie OZ 07.05.2020: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/uznesenie-oz-07.05.2020.pdf

OZNÁMENIE ZASTUPITEĽSTVO: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/pozvanka-oz-07-5-2020.docx

OZNAM - Zmena termínu konania zasadnutia OZ

Pozvánka OZ 12.03.2020: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/pozvanka_oz_20200312.pdf

Zápisnica OZ 12.12.2019:   http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/zapisnica_riadne_oz_20191212.pdf

Uznesenie OZ 12.12.2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/uznesenie-12.12.2019.pdf

Návrh rozpočtu na roky 2020, 2021, 2022

Zápisnica OZ 30.09.2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/zapisnica-30.09.2019.pdf

Uznesenie OZ 30.09.2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/uznesenie-30.09.2019.pdf

Zmeny rozpočtu na rok 2019

Zápisnica OZ 27.07.2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/zapisnica-27.07.2019.pdf

Uznesenie OZ 27.07.2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/uznesenie-27.07.2019.pdf

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie OZ Dolný Harmanec

Zápisnica OZ 13.06.2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/zapisnica-13062019.pdf

Uznesenie OZ 13.06.2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/uznesenie-13062019.pdf

Návrh záverečného účtu: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/navrh-zavereneho-utu.pdf

Zápisnica OZ 31.01.2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/zapisnica-oz-31.01.2019.pdf

Uznesenie OZ 31.01.2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/uznesenie-oz-31.01.2019.pdf

Rozpočet na rok 2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/rozpoet-na-r.-2

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE DOLNÝ HARMANEC ZVOLENÍ VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2018 - 2022

 

  • Martišková Elena
  • Kubuš Ján
  • Gregor Pavol
  • Gregor Matej