Zastupiteľstvo, uznesenia a správa z hospodárenia

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI NA I. POLROK 2016-kontrolná činnosť

PLÁN INVESTÍCIÍ NA ROK 2016- plán investícií na rok 2016

UZNESENIA Z OZ 16.12.2015- uznesenia oz 16.12.2015 zápisnica z oz 16.12.2015(návrhová komisia v zložení p. Jánošík a p. Kormanová)

UZNESENIA A ZÁPISNICA Z OZ 27.08.2015- uznesenia oz 27.08.2015, zápisnica z oz 27.08.2015

SPRÁVA O ČINNOSTI OÚ DO 15.07.2015- správa o činnosti

SPRÁVA HLAVNÉHO KONTROLÓRA NA ROK 2014- správa hlavného kontrolóra

ZÁVEREČNÝ ÚČET NA ROK 2014- záverečný účet 2014

UZNESENIA Z A ZÁPISNICA Z OZ 26.05.2015-  uznesenia oz 26.05.2015, zápisnica z oz 26.05.2015

UZNESENIA A ZÁPISNICA Z OZ 31.03.2015- uznesenia oz 31.03.2015, zápisnica z oz 31.03.2015

UZNESENIA A ZÁPISNICA Z OZ 17.12.2014- uznesenia oz 17.12.2014, zápisnica z oz 17.12.2014

UZNESENIA A ZÁPISNICA Z OZ 04.12.2014- uznesenia oz 04.12.2014, zápisnica z oz 04.12.2014

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE DOLNÝ HARMANEC ZVOLENÍ VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2014- 2018

  • Hrčka Miroslav
  • Jánošík Jaroslav
  • Kormanová Jana
  • Kubuš Ján
  • Oravcová Jana