Zastupiteľstvo, uznesenia a správa z hospodárenia

Rozpočet na rok 2019: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/rozpoet-na-r.-2019.pdf

Zápisnica OZ 10.12.2018: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/zapisnica-10.12.2018.pdf

Uznesenie OZ 10.12.2018: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/uznesenie-oz-10.12.2018.pdf

Zápisnica OZ 25.11.2018: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/zapisnica-oz-25.11.2018.pdf

Uznesenie OZ 25.11.2018: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/uznesenie-oz-25.11.2018.pdf

Zápisnica OZ 04.09.2018: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/zapisnica-04.09.2018.pdf

Uznesenie OZ 04.09.2018: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/uznesenie-04.09.2018.pdf

Zápisnica OZ 31.07.2018: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/zapisnica-31.07.2018.pdf

Uznesenie OZ 31.07.2018: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/uznesenie-31.07.2018.pdf

Zápisnica OZ 19.06.2018: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/zapisnica-oz-19.06.2018.pdf

Uznesenie OZ 19.06.2018: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/uznesenie-oz-19.06.2018.pdf

Zápisnica OZ 19.04.2018: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/zapisnica-19.04.2018.pdf

Uznesenie OZ 19.04.2018: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/uznesenie-19.04.2018.pdf

Zápisnica OZ 18.12.2017: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/zapisnica-18.12.2017.pdf

Uznesenie OZ 18.12.2017: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/uznesenie-18.12.2017.pdf

Zápisnica OZ 08.11.2017: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/zapisnica-08.11.2017.pdf

Uznesenie OZ 08.11.2017: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/uznesenie-08.11.2017.pdf

Zápisnica OZ 28.06.2017: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/zapisnica-28.06.2017.pdf

Uznesenie OZ 28.06.2017: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/uznesenie-oz-28.06.2017.pdf

Zápisnica OZ 05.04.2017: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/zapisnica-05.04.2017.pdf

Uznesenie OZ 05.04.2017: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/zastupitestvo/uznesenie-oz-05.04.2017.pdf

POSLANCI OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE DOLNÝ HARMANEC ZVOLENÍ VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2018 - 2022

  • Gregor Matej
  • Gregor Pavol
  • Kormanová Jana
  • Kubuš Ján  
  • Martišková Elena