Zamestnanci obce

ZAMESTNANCI OBCE VYKONÁVAJÚCI ADMINISTRATÍVNE ÚKONY
  • Bc. Beata Kalinová- samostatný odborný referent, účtovník, ekonóm, mzdový referent
  • Katarína Pohančaníková- samostatný odborný referent

SKLADNÍK CO SKLADU

  • Marta Škrváňová

ZAMESTNANCI OBCE VYKONÁVAJÚCI VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE

  • Viera Bednárová

SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

  • Mgr. Miroslav Paučo- 048/4145336