Zamestnanci obce

ZAMESTNANCI OBCE VYKONÁVAJÚCI ADMINISTRATÍVNE ÚKONY
 
  • Mgr. Beata Kalinová- samostatný odborný referent, účtovník, ekonóm, mzdový referent
  • Katarína Pohančaníková- samostatný odborný referent
  • Alena Necpalová - samostatný odborný referent

SKLADNÍK CO SKLADU

  • Marta Škrváňová

SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

  • Mgr. Miroslav Paučo- 048/4145336