Zamestnanci obce

ZAMESTNANCI OBCE VYKONÁVAJÚCI ADMINISTRATÍVNE ÚKONY
 
  • Mgr. Beata Kalinová - samostatný odborný referent, účtovník, ekonóm, mzdový referent
  • Katarína Pohančaníková - samostatný odborný referent

 

SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

  • PhDr. Miroslav Paučo - 048/4145336