Starostka

Alena Necpalová
Dolný Harmanec 41
telefón: 0902 318 172