Starosta

Matúš Vajs
Dolný Harmanec 5
telefón: 0910 766 774