RÔZNE

Prima Banka

POVINNOSŤ PRI ORGANIZÁCIÍ KULTÚRNYCH PODUJATÍ- kultúrne podujatia

OCHRANA PRED POŽIARMI- požiare

AKTÍVNA ELEKTROOSMÓZA- 12

AKO SPRÁVNE NAKLADAŤ S ODPADOM- odpad

SLUŽBY OBECNÉHO ÚRADU-obecný úrad

OTVÁRACIE HODINY POŠTY V HARMANCI-pošta

ORANŽOVÉ VRECIA NA SEPARÁCIU VIACVRSTVOVÝCH OBALOV- vrecia

PROSÍME CTENÝCH NÁVŠTEVNÍKOV OBECNEJ POSILŇOVNE, ABY SA PRED VSTUPOM DO MIESTNOSTI PREZÚVALI. TAK ISTO ŽIADAME O UDRŽIAVANIE ČISTOTY A PORIADKU.
ĎAKUJEME.

DÁVAME DO POZORNOSTI

Vážení občania, ak máte čas a chuť a chceli by ste urobiť niečo pre svoju postavu, môžete si prísť s nami zacvičiť. Každý pondelok od 18.00 hod. sa v priestoroch Obecného úradu cvičí pod vedením fyzioterapeutky. Samozrejmosťou je aj možnosť individuálneho cvičenia. Miestnosť je vybavená posilňovacími zariadeniami a v priebehu roka sa budú dokupovať ďalšie doplnky.

LEGISLATÍVNA POVINNOSŤ UDRŽIAVAŤ PRAVIDELNÝ SERVIS PLYNOVÝCH ZARIADENÍ A KOMÍNOV-

servis plynových zariadení a komínov

LEGISLATÍVNA ZMENA VYHLÁŠKY MV SR č. 141/2015 Z.z., KTOROU SA USTANOVUJÚ PODROBNOSTI O OZNAČOVANÍ ULÍC A INÝCH VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A O ČÍSLOVANÍ STAVIEB- vyhláška MV SR č.141/2015

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK DETSKÉHO IHRISKA- prevádzkový poriadok

ORGANIZAČNÝ PORIADOK MULTIFUNKČNÉHO IHRISKA- organizačný poriadok

LEGISLATÍVNA POVINNOSŤ PRI PREDÁVANÍ, PRENAJÍMANÍ, REKONŠTRUKCII ALEBO KOLAUDÁCII DOMU- energetický certifikát

PRAVIDLÁ V OBECNEJ KNIŽNICI V DOLNOM HARMANCI- obecná knižnica

INFORMÁCIE PRE OBČANOV V PRÍPADE VZNIKU MIMORIADNYCH UDALOSTÍ- odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti, informácie pre občanov

LINK NA STRÁNKU SLOVENSKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU V PRÍPADE VYDANIA VÝSTRAH O POČASÍ- http://www.shmu.sk/sk/?page=1

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA V PRÍPADE PORÚCH A OBJEDNÁVKY VÝVOZU SEPTIKU

  • porucha dodávky elektrickej energie- 0800 159 000 (nonstop)
  • porucha dodávky pitnej vody- 0850 111 234
  • septiky- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 73, 974 01 Banská Bystrica, je potrebné ísť osobne na zákaznícke centrum kvôli zmluve a úhrade zálohy, úradné hodiny: - pondelok a streda 7.30-17.00 hod., ostatné pracovné dni- 7.30- 15.00 hod., telefonický kontakt- 43 27 500

BEZPLATNÁ PRÁVNA PORADŇA

Ak potrebujete právnu radu, bezplatná právna poradňa funguje každý posledný štvrtok v mesiaci  od 15.00 hod. v budove bývalej Krajskej odborovej rady na ulici ČSA 25, v kancelárií 325 a, b. Informovať sa môžete tiež na telefónnych číslach 048/4123778 a 0903440799, prípadne na mailovej adrese peter.mukera@mukera.sk.

OCHRANA NEFAJČIAROV
Vážení občania,podľa zákona 377/2004, § 7, odstavec 1, odsek a) o ochrane nefajčiarov sa zakazuje fajčiť: v priestoroch staníc a zastávok, v čakárňach, v prístreškoch a na zastávkach, na krytých nástupištiach a v uzavretých verejných priestoroch súvisiacich s touto dopravou určených pre cestujúcich, na otvorených nástupištiach do vzdialenosti štyri metre od vymedzenej plochy nástupíšť.Prosíme Vás, aby ste dodržiavali tento zákon a rešpektovali práva nefajčiarov.
Ďakujeme za pochopenie.

PRAVIDLÁ NA MULTIFUNKČNOM IHRISKU
Vážení návštevníci multifunkčného ihriska, milé deti a mládež,
na multifunkčnom ihrisku v parku Vás žiadame o dodržiavanie nasledovných pravidiel :
- zákaz konzumácie potravín a pochutín,
- zákaz piť nápoje,
- zákaz fajčiť,
- zákaz používania kopačiek, korčúľ, bicyklov, kolobežiek, trojkoliek a detských kočíkov
- prísny zákaz vodenia psov
Porušenie zákazu sa považuje za priestupok, ktorý môže byť sankcionovaný pokutou až do výšky 5.000,- Eur. Udržujte čistotu a poriadok, neodhadzujte odpadky mimo umiestnených vriec, nestrhávajte umiestnené nápisy, nepoškodzujte trávnik a oplotenie. Ďakujeme!