VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ 3.októbra 2020

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

        * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   Zoznam zaregistrovaných kandidátov (pdf dokument)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

   Informácie pre voliča (pdf dokument)

 

   Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí (pdf dokument)