VOĽBY DO NR SR 2020

Odpis zápisnice OVK: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/volby-nr-sr/odpis-zapisnice-nr-sr-2020.pdf

ROZHODNUTIE PREDSEDU NR SR

INFORMÁCIE PRE VOLIČA

Volebný okrsok v Dolnom Harmanci

Obec Dolný Harmanec zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020:  ou@dolnyharmanec.sk