VOĽBY DO NR SR 2020

ROZHODNUTIE PREDSEDU NR SR

INFORMÁCIE PRE VOLIČA

Volebný okrsok v Dolnom Harmanci

Obec Dolný Harmanec zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020:  ou@dolnyharmanec.sk