Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

 Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 Domy a byty sa sčítavali aj v lete

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 Banskobystrický kraj napreduje v sčítaní

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 • Zistíme, koľko bytov a domov na Slovensku pribudlo.
 • Získame prehľad o formách vlastníctva bytov.
 • Budeme vedieť počty a podiely neobývaných bytov v regiónoch.
 • Zistíme, ako obyvatelia Slovenska bývajú, či preferujú za poslednú dekádu menšie byty, alebo naďalej väčšie a ako sa táto preferencia líši podľa regiónov.
 • Nadobudneme nové podrobnejšie informácie o obnove budovy z pohľadu obvodového plášťa, strechy a okien.
 • Dozvieme sa, koľkopodlažné domy u nás prevládajú.
 • Zistíme napojenie bytov na vodu, plyn a kanalizáciu.
 • Získame prehľad o zdrojoch tepla aj to, či centrálne zásobovanie teplom víťazí nad potrebou vlastného kúrenia.


Ako napríklad môže Slovensko využiť údaje zo sčítania?

 • plánovanie novej infraštruktúry a budovanie ciest.
 • plánovanie budovania nových materských škôl, predškolských zariadení a základných škôl.  
 • plánovanie zriadenia nových stacionárov pre dôchodcov.
 • plánovanie budovania nájomných bytov a ich reálnu potrebu v konkrétnych regiónoch SR.