Registrácia chovov ošípaných

 

 REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA BANSKÁ BYSTRICA - súčinnosť

 

Občania, ktorí doposiaľ nezaregistrovali chov ošípaných, môžu tak urobiť dodatočne bez sankcií, najneskôr do 23.10.2020

 

 Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat

 

 Tlačivo "Registrácia chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu"

 

 Tlačivo "Registrácia chovu"