Oznamy

 

Obecný úrad Dolný Harmanec

          Vážení spoluobčania, prihováram sa vám v týchto nie ľahkých časoch, lebo pár jedincov šíri po obci nepravdivé informácie, že obec pre občanov nič nerobí a úrad je zatvorený.

          Obecný úrad pracuje v obmedzenom režime, tak ako všetky inštitúcie v našom štáte. Na všetkých dostupných verejných miestach sú telefónne čísla a e-mailové adresy na starostu aj zamestnancov úradu. Sme pripravení pomôcť kedykoľvek a komukoľvek. Hneď na začiatku tejto pandémie sme oslovili starších spoluobčanov, ktorí sú sami a potrebovali by pomoc. Títo spoluobčania nám povedali, že je o nich postarané zo strany ich rodinných príslušníkov, alebo blízkych. V prvých dňoch tejto krízy sme sa snažili zadovážiť rúška, no dopyt je väčší ako ponuka. Sme radi, že ste si pomohli medzi sebou, tak ako vás vyzval aj premiér a tí čo viete šiť ste pomohli aj svojím susedom, kamarátom, známym a blízkym. Za toto vám patrí vďaka. V najbližších dňoch by sme mali na úrade obdržať zásielku s prvými rúškami pre vás. Objednávali sme rúška pre všetkých občanov obce Dolný Harmanec a hneď ako nám budú doručené, budeme vám ich distribuovať do schránok.

          Chcem vás poprosiť, aby sme v tejto situácii držali spolu, pomáhali si navzájom a prestali hľadať chyby aj tam kde nie sú. Nikto nevie, dokedy bude trvať táto mimoriadna situácia, ale verím, že spolu to dokážeme a zvládneme prekonať.

Ďakujem

Matúš Vajs, starosta obce

 

OZNAM verejná vyhláška - stavebné povolenie: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/verejna-vyhlaska-stavebne-povolenie.pdf

OZNAM posilnenie školských spojov: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/bbsk-skolske-spoje.pdf

OZNAM štandardné úradné hodiny: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/standardne-uradne-hodiny.pdf

ENVI-PAK Certifikát za rok 2019:http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/envi-pak-certifikat-za-rok-2019.pdf

OZNAM vakcinácia psov a mačiek: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/vakcinacia-psov-a-maiek.pdf

OZNAM úradné hodiny: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/uradne-hodiny-korona.pdf

OZNAM mimoriadna zmena cestovného poriadku: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/zmena-cp-07052020.pdf

* * *

OZNAM mimoriadna situácia - zrušenie úradných hodín: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/zrusenie-uradnych-hodin.pdf

* * *

Mimoriadna zmena cestovného poriadku autobusových liniek: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/autobusy.pdf

* * *

PRÁCA OBECNÉHO ÚRADU V OBMEDZENOM REŽIME

* * *

Zápis detí do materskej školy v Harmanci: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/zapis-do-ms.pdf

* * *

Výstraha SHMÚ: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/vystraha-shmu.pdf

* * *

OZNAM StVPS: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/oznam-ou-bb.docx

* * *

Na úrady si už nemusíte nosiť tieto tlačivá: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/stop-byrokracii.pdf

* * *

Jarné vypaľovanie trávy: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/vypaovanie-relacia-do-obecneho-rozhlasu.doc

* * *

Odporúčania pre ľudí v suvislosti s koronavírusom: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/koronavirus_odporucania.pdf

* * *

Usmernenie v súvislosti s koronavírusom: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/usmernenie-hh-sr-2019_ncov_-prva-aktualizacia.pdf

* * *

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

* * *

OZNAM oprava informácie o nových voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2020 

* * *

Voľby NR SR zverejnenie e-mailu: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/vydanie-hlasovacieho-preukazu.pdf

* * *

Úradné hodiny počas sviatkov: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/uradne-hodiny-vianoce.pdf

* * *

Vymenovanie náhradníka za poslanca: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/nahradnik-za-poslanca.pdf

* * *

MUDr. Hudobová dovolenka: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/doktorka-dovolenka.pdf

* * *

Pozvánka OZ: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/pozvanka-oz-12.12.2019.pdf

* * *

Voľby NR SR zverejnenie: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/volebny-okrsok-nr-sr.doc

* * *

Verejná vyhláška - rozhodnutie: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/vv-rozhodnutie.pdf

* * *

Informácie pre voliča - voľby do NR SR 2020: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/informacie-pre-volia-nr-sr.pdf

* * *

Verejná vyhláška: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/verejna-vyhlaska.pdf

* * *

Správa o činnosti OÚ: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/sprava-o-innosti-ou.pdf

* * *

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/oznamenie-elektrina.pdf

* * *

Pozvánka zasadnutie OZ: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/pozvanka-oz-30.09.2019.doc

* * *

Harmonogram zberu odpadu 4Q: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/harmonogram-4q.pdf

* * *

OZNAM KO: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/oznam-ko.docx

OZNAM MUDr. Hudobová: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/doktorka.pdf

Zájazd Krížna: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/krina.pdf

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/vyhlasenie-asu-zvyseneho-nebezpeenstva-vzniku-poiaru.pdf

Pozvánka obec Kynceľová: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/plagat-2019-web.jpg

OZNAM elektrina: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/oznam-elektrina.docx

Zmena úradných hodín: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/uradne-hodiny-1.pdf

Harmonogram zberu odpadu 3Q: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/harmonogram-zberu-odpadu-3q.pdf

Odpis zápisnice Eurovoľby: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/odpis-zapisnice-eurovoby.pdf

Zápisnica referendum: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/zapisnica-referendum.pdf

OZNAM: 14. ročník stretnutia generácií v Kališti

OZNAM vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy

Certifikát za rok 2018: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/certifikat-za-r.-2018.pdf

Zájazd Kremnica: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/kremnica-zajazd.JPG

Brigáda - zmena: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/brigada-zmena.pdf

Pozvánka OZ: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/pozvanka-oz-2904.pdf

Oznam MUDr. Hudobová: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/oznam-doktorka.pdf

Pozvánka čistenie doliny: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/pozvanka-istenie-doliny.pdf

Pozvánka zasadnutie OZ: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/pozvanka-oz-0204.pdf

Okresné riaditeľstvo HaZZ v BB: Nahlasovanie spaľovania horľavých látok

Životné prostredie: Oznámenie o začatí konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

Zverejnenie e-mailovej adresy - voľby do EP: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/zverejnenie-email.pdf

Rozhodnutie Ústavného súdu: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/rozhodnutie-nalez-pl-us-30_2018.pdf

Voľby prezidenta SR - odpis zápisnice: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/odpis-zapisnice.pdf

Zápis detí do MŠ: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/zapis-deti-do-ms.pdf

Vakcinácia a čipovanie psov a mačiek: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/vakcinacia-psov.docx

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

Oznámenie: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/oznamenie-remosne.pdf

Pozvánka ustanovujúce zasadnutie: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/pozvanka-ustanovujuce-zasadnutie.pdf

Oznámenie o termíne čistenia a kontroly komína: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/istenie-komina.pdf

Jarné vypaľovanie trávy: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/jarne-vypaovanie-travy.pdf

Zverejnenie e-mailovej adresy - voľby prezidenta SR: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/zverejnenie-e-mailu-2.doc

Informácie pre voliča - voľby do Európskeho parlamentu: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/informacie-pre-volia-ep.pdf

Zverejnenie e-mailovej adresy - voľby prezidenta SR: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/e-mail.pdf

Informácie pre voliča - voľby prezidenta SR: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/voby-prezidenta-inform.-pre-volia.pdf

Oznam + úradné hodiny: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/oznam-uradne-hodiny.pdf

Harmonogram zberu triedeného odpadu: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/harmonogram-zberu-odpadu.pdf

Predchádzanie vzniku odpadov: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/predchadzanie-vzniku-odpadov.pdf

10 tipov ako neplytvať potravinami: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/10-tipov-ako-neplytva-potravinami.pdf

Využitie biologického odpadu na záhrade: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/vyuitie-biologickeho-odpadu-na-zahrade.pdf

Komunitné kompostovanie: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/komunitne-kompostovanie.pdf

Kompostovanie: http://www.dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/kompostovanie.pdf

OZNAM obecná posilňovňa: http://dolnyharmanec.sk/data/uploads/oznamy/oznam-posilka.docx