Okolie obce

HORSKÝ HOTEL KRÁĽOVA STUDŇA
(Národný park Veľká Fatra)
www.kralovastudna.com

HARMANECKÁ JASKYŇA
(Národná prírodná pamiatka)
www.ssj.sk

VODNÝ ŽĽAB RAKYTOVO
(Mestské lesy Banská Bystrica)
www.lesybb.sk

REŠTAURÁCIA ČIERNA OVCA
(Národný park Veľká Fatra)
www.ciernaovca.sk

REŠTAURÁCIA IL PORTO

(Harmanec 5)

www.ilporto.sk

OOCR CENTRAL SLOVAKIA

www.centralslovakia.eu