KOMISIE OZ

  • KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VÝSTAVBY, LESNÉHO A VODNÉHO HOSPODÁRSTVA, PREŠETROVANIE SŤAŽNOSTÍ

Predseda: Kubuš Ján

Členovia: všetci ostatní poslanci OZ v Dolnom Harmanci

 

  • FINANČNÁ KOMISIA, KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO PORIADKU, NEZLUČITEĽNOSŤ FUNKCIÍ

Predseda: .......................

Členovia: všetci ostatní poslanci OZ v Dolnom Harmanci

 

  • SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA, PRIESTUPKOVÁ KOMISIA

Predseda: Martišková Elena

Členovia: všetci ostatní poslanci OZ v Dolnom Harmanci

 

  • KULTÚRNO-ŠPORTOVÁ KOMISIA

Predseda: Pohančaníková Katarína

Členovia: poslanci OZ v Dolnom Harmanci