KOMISIE OZ

  • KOMISIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VÝSTAVBY, LESNÉHO A VODNÉHO HOSPODÁRSTVA, PREŠETROVANIE SŤAŽNOSTÍ

Predseda: Jánošík Jaroslav

Členovia: všetci ostatní poslanci OZ v Dolnom Haramnci

  • FINANČNÁ KOMISIA

Predseda: Kormanová Jana

Členovia: všetci ostatní poslanci OZ v Dolnom Harmanci

  • KOMISIA NA OCHRANU VEREJNÉHO PORIADKU, NEZLUČITEĽNOSŤ FUNKCIÍ

Predseda: Kubuš Ján

Členovia: všetci ostatní poslanci OZ v Dolnom Harmanci

  • SOCIÁLNO-ZDRAVOTNÁ KOMISIA

Predseda: Hrčka Miroslav

Členovia: všetci ostatní poslanci OZ v Dolnom Harmanci

  • KULTÚRNA KOMISIA

Predseda: Pohančaníková Katarína

Členovia: poslanci OZ v Dolnom Harmanci, Pohančaníková Jarmila