Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie prístroje - EDITOVATEĽNÉ TLAČIVO

V prípade, že budete podávať daňové priznanie osobne, poštou, prípadne e-mailom v zašifrovanom súbore, ponúkame Vám pre uľahčenie kompletné, editovateľné tlačivo priznania:

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Tlačivo si uložte vo svojom počítači, otvorte ho, vyplňte prílohy, ktoré budete podávať. Po vyplnení vytlačte, podpíšte a spolu s povinnými prílohami odovzdajte na obecnom úrade v Dolnom Harmanci.

Pre správne vyplnenie Vám pomôže POUČENIE     

Prečítajte si aj rady z našej stránky  

Potvrdenie o podaní daňového priznania